Kelebihan Menjadi Anggota

5/5
Sebahagian penerima sumbangan kebajikan dari pihak koperasi untuk ahli yang berdaftar. Sumbangan seperti mendapat anak pertama, masuk hospital, berlaku musibah dan sebagainya
Koperasi Makmur Melaka

Kelebihan Menjadi Anggota

  1. Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada Anggota Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah yang berumur tidak kurang dari 18 tahun.
  2. Yuran dan saham yang dicarum pada setiap bulan kepada koperasi adalah merupakan simpanan anggota.
  3. Koperasi akan membayar keuntungan atas saham anggota sekiranya pendapatan tahunan mempunyai keuntungan.
  4. Koperasi menawarkan pembiayaan sehingga RM30,000 dan pelbagai faedah kepada anggota koperasi.

Antara Kelebihan:

Shopping Cart